Kupnja nekretnine predstavlja veliki financijski korak i zahtjeva pažljiv odabir savršene nekretnine za život. Mnogi ljudi smatraju nekretnine najboljom investicijom života te nakon što si mogu priuštiti njihovu kupnju, kreću u odabir prave nekretnine. Veoma je važno da prilikom odluke o kupnji, znate maksimalan budžet do kojeg ste spremni ići.

Prilikom formiranja budžeta, morate uzeti u obzir i ostale troškove. Primjerice, ako nekretnina koju namjeravate kupiti zahtjeva adaptaciju prije useljenja, tada bi njena cijena i cijena adaptacije trebale biti u vašem budžetu. Mnogi prilikom kupnje ne uračunavaju dodatne troškove te iskoriste cijeli budžet na kupnju nekretnine, koja kasnije zahtjeva dodatna ulaganja ili troškove.

Nemojte zaboraviti ni porez. Porez je sastavni dio svake kupnje i prodaje, a varira ovisno o vrijednosti robe. Porez na promet nekretninama iznosi puno više, zbog velikih cijena nekretnina te je veoma bitno da ste pravilno informirani o tome tko ga mora plaćati i postoji li mogućnost da ste oslobođeni plaćanja. Kroz ovaj tekst informirat ćemo vas o porezu na promet nekretnina i načinima na koje cijeli proces kupnje možete olakšati.

Porez na nekretnine

Svaka osoba koja kupuje, nasljeđuje ili na neki drugi način stječe nekretninu, građevinu ili zemljište, obveznik je poreza na promet nekretnina.  Stopa poreza iznosi 3% njene vrijednosti (prema tržišnoj vrijednosti) u trenutku stjecanja nekretnine. Prema tome, tržišna vrijednost nekretnine u trenutku porezne obveze predstavlja osnovicu poreza.

Osobe oslobođene od plaćanja poreza

Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina, postoje određeni slučajevi kada je osoba oslobođena plaćanja PDV-a. Neki od njih su građani koji:

  • Ponovno stječu nekretninu koja im je bila oduzeta
  • Izbjeglice koje stječu nekretninu zamjenom vlastite nekretnine iz inozemstva
  • Najmoprimci koji kupuju nekretninu ili stan u kojem trenutno stanuju, što se potvrđuje ugovorom o najmu.
  • Osobe koje kupuju nekretninu u kojoj imaju stanarsko pravo.
  • Osobe koje nekretnine stječu prema propisima pretvorbe društvenog vlasništva u neki drugi oblik vlasništva.
  • Osobe koje nekretninu stječu prema ugovoru o doživotnom (ili dosmrtnom) uzdržavanju. To mogu biti bračni ili izvanbračno drug, potomci i preci, životni partneri ili posvojitelji.
  • Osobe koje stječu ostatak iz zajedničkog vlasništva s nekom osobom.

Osobe koje su oslobođene plaćanja poreza razlikuju se prema osnovi oslobođenja. Prema osnovi oslobođenja se prilažu potrebni dokumenti za rješenje.

Prijava poreza na promet nekretnina

Prijavu poreza na promet nekretnina nakon 01.01.2017. godine vrše sudovi, javnopravna tijela ili javni bilježnici. Za svaku ispravu je potrebno ovjerenje kod javnog bilježnika i prijava poreza u Poreznu upravu koja je nadležna za odgovarajuće mjesto gdje se nekretnina nalazi. Prijava se mora izvršiti u roku od 30 dana nakon sastavljanja.

U slučaju da vrijednost nekretnine u ispravi nije prijavljena, tada Porezna uprava prema procjeni tržišne vrijednosti nekretnine vrši naplatu.

Porez se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja. Rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina donosi informacije o tome koliko je poreza potreban platiti obveznik.

Svakako, ako namjeravate sami kupovati nekretninu, veoma je važno da detaljno proučite Zakon o porezu na promet nekretnina, koji je dostupan na linku: https://www.zakon.hr/z/69/Zakon-o-porezu-na-promet-nekretnina

Agencija za nekretnine će vam pomoći

U slučaju da nemate iskustva s kupnjom nekretnine i samim rješavanjem pravnih procesa, veoma je važno da angažirate pomoć. Rješavanje i prikupljanje papirologije zna prouzročiti pravi stres kod ljudi, a nikada niste sigurni jeste li sve učinili prema propisima. Stoga je naš savjet da uvijek prilikom kupnje ili prodaje nekretnine angažirate agenciju za nekretnine.

Nekoliko je razloga zbog kojih je angažiranje agencije prednost:

  • Brzi pronalazak nekretnine ili kupaca kod prodaje
  • Jednostavno vođenje kroz sve potrebne zakonske obveze te provjera dokumentacije
  • Prodaja ili kupnja po principu ključ u ruke

Ako mislite da je angažiranje agencije bacanje novca u vjetar, varate se. U pravilu, agencija zbog svoje reputacije na tržištu, te mnogobrojnih klijenata, postiže znatno bolje cijene, te je provizija koju uzimaju veoma mala za ono što dobivate.

Sve razloge zbog kojih je angažiranje agencije prilikom kupnje ili prodaje nekretnina prednost, možete pročitati na tekstu Zašto angažirati agenciju za nekretnine? http://pantovcak-nekretnine.hr/zasto-angazirati-agenciju-za-nekretnine/