Politika zaštite osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINA

PANTOVČAK NEKRETNINE Obrt za posredovanje u prometu nekretnina i ostalih usluga

Belišće – Bistrinci, Dravska 11

OIB: 76920823856

Voditelj zbirke osobnih podataka prikupljenih u osobnom kontaktu ili preko internet stranice https://pantovcak-nekretnine.hr/ je OBRT PANTOVČAK NEKRETNINE, Belišće – Bistrinci, Dravska 11, OIB: 76920823856 (u nastavku: voditelj zbirke).

Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vašeg slobodnog ustupanja osobnih podataka, u svrhu ispunjenja obveza iz Ugovora o posredovanju. Davanjem svojih osobnih podataka dajete i suglasnost da voditelj zbirke osobnih podataka Vaše osobne podatke i informacije čuva, obrađuju i koristi za slijedeće namjene: komuniciranje s Vama, statistička obrada, obrada u svrhu kupnje, prodaje, najma, zakupa ili bilo kojeg drugog prometa nekretnina, slanje ponuda u svezi nekretnina za koje ste iskazali interes te telefonskog, pisanog i/ili elektronskog komuniciranja.

U svrhu pružanja usluga, a u skladu s Vašom suglasnošću, Vaše osobne podatke možemo davati i nekom od naših ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, zbog čega s Vama u kontakt može doći i neka od tih osoba, kao i državnim tijelima, temeljem zakonom propisane obveze o dostavi podataka. Osim prethodno navedenih osoba, Vaše osobne podatke nećemo davati nijednoj trećoj osobi.

Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama osobnih podataka, mijenjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prijenos, izmjenu, blokiranje i brisanje. Osobni podaci koje nam dajete osobno, putem e-maila i preko ove internet stranice mogu se spajati s Vašim osobnim podacima koje smo dobili preko Vaših zastupnika ili opunomoćenika. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti suprotno Vašoj danoj suglasnosti i/ili suprotno zakonskim obvezama koje voditelj zbirke ima temeljem propisa koji reguliraju njegovo poslovanje.

U vezi sa zaštitom osobnih podataka jamčimo Vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke osobnih podataka i drugih prava te obveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnu obradu i u cijelosti poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu osobnih podataka.

Vaši osobni podaci čuvat će se i koristiti do Vašeg eventualnog pisanog opoziva.

Pravo na pristup osobnim podacima te informaciju o načinu obrade i brisanja osobnih podataka kao i o povlačenju privole na obradu osobnih podataka moguće je ostvariti pisanim putem na e-mail: sabjan@pantovcak-nekretnine.hr, u svakom trenutku.

Kontakt osoba: Ivana Šabjan Sabljak,

mob.: 099/ 322-0022,

e-mail: sabjan@pantovcak-nekretnine.hr.

Upoznajemo Vas da u slučaju opravdane sumnje da obrada Vaših osobnih podataka nije izvršena transparentno imate pravo prigovora nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih  podataka.

Prikupljeni osobni podaci obrađuju se i čuvaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/2018.) te će isti nakon isteka rokova propisanih zakonom, internim aktima OBRTA PANTOVČAK NEKRETNINE, Belišće – Bistrinci, Dravska 11, OIB: 76920823856, kao voditelja zbirke, biti izbrisani.