U Republici Hrvatskoj već se dugo proteže tema eura i traju rasprave o tome što će se dogoditi kada euro postane nova državna valuta. Uskoro ove godine trebali bismo otkriti jesmo li ispunili sve tražene uvjete, ali svi već dobro znamo da su pripreme u punom pogonu.

HNB i ostale banke već se neko vrijeme bave sljedećim pitanjima – kako dvojno iskazati cijene? Imamo li dovoljno novčanica i kovanica, te kako ćemo zbrinuti stare kunske kovanice i novčanice? Kako ćemo prilagoditi postojeće sustave bez obustave i potpunog remodelinga? I još mnogo toga…

Iako prije uvođenja eura moramo proći kroz još neke službene procese kao što su provjera stabilnosti tečaja, održivosti financija i formiranje deviznog tečaja, u ovoj je situaciji definitivno bolje promjene dočekati informirano.

Euro je valuta koju koriste članice Europske unije te, osim što je od monetarne važnosti, pokazuje razinu povezanosti članica. Zanimljivo je da su novčanice iste u svakoj državi, a kovanice ne – svaka država može personalizirati jednu stranu kovanicu te tako prezentirati neke od posebnosti svoje države i koristiti svoje najvažnije simbole.

Zašto očekujemo dvojno iskazivanje cijena?

Jedna od prvih promjena koju možemo očekivati jest dvojno iskazivanje cijena – ideja je da se stanovnici novoučlanjene države polako priviknu na novu valutu i dobiju bolji osjećaj za konverziju. Dvojno iskazivanje cijena radi se u prvih godinu dana od promjene, a obveza naših trgovaca jest da sve cijene i računi uključuju i kune i euro od rujna 2022. godine.

Što je dvojni optjecaj?

S obzirom na to da su iskazane cijene u obje valute, očekuje se da će u nekom periodu građani moći plaćati s obje valute, zar ne? Ipak, taj je period zaista kratak – radi se o samo dva tjedna od uvođenja eura. Trgovine i institucije obvezne će biti vraćati eure, ali se dopuštaju iznimke u kojima nema dovoljno novčanica/kovanica u optjecaju.

Moramo li zamijeniti kune u euro?

Pola godine prije zakazanog datuma tranzicije, objavit će se fiksna stopa konverzije koju utvrđuje Vijeće Europske unije. Moramo imati na umu da će nakon inicijalna dva tjedna od prelaska biti obavezno koristiti isključivo euro, stoga će mnogi već i prije toga svoje novce konvertirati u mjenjačnici. Novci koje imate u bankama automatski će se konvertirati bez dodatne naknade.

Ipak, pametno raspolažite svojim novcima – do uvođenja eura se za konverziju naplaćuje mjenjačka provizija, u prvih šest mjeseci od uvođenja nema naplate, a nakon toga opet morate platiti naknadu. Također, prije uvođenja eura koriste se kupovni i prodajni tečajevi, a nakon uvođenja samo prethodno navedena fiksna stopa konverzije.

Što će se dogoditi s kreditima?

Situacija je prilično jednostavna – krediti u kunama konvertirat će se u euro fiksnim tečajem (od dana uvođenja). Fiksne kamatne stope neće se mijenjati, a promjenjive će biti po potrebi modificirane. Krediti koji su već u valuti eura, neće se mijenjati, već će se i dalje voditi kao krediti u eurima.

Što s tržištem nekretnina?

Tržište nekretnina već nekoliko godina ljudima zadaje velike glavobolje – cijene rastu, kvadrat je sve skuplji, a ljudi imaju sve manje izbora. Hoće li euro nekako pomoći u cijeloj situaciji? Promatrajući razna tržišta gdje se uvodio euro, došlo se do zaključka koji ukazuje na to da promjene cijena zapravo i nema.

Većina najmodavaca i trgovaca već izražava cijene u obje valute te se ne očekuje neka dramatična promjena. Postoji puno drugih faktora koji mogu imati veći utjecaj na cijene nekretnina – protočnost između država, subvencija kredita…

Postoji li skriveni problem?

To što euro neće promijeniti cijenu nekretnina, ne znači da se cijene nekretnina neće mijenjati općenito. Problem bi mogao nastati pri usporedbi plaća, cijena nekretnina i cijena namirnica. Ipak, ovaj je problem postojao i prije konverzije u euro – sad će ovaj omjer biti vrlo jasno disbalansiran.

Kad su svi iznosi u istoj valuti, lakše je oduzeti dva broja i primijetiti pesimističnu računicu – život zaista više nije jeftin. Treba imati na umu da ovo nije uzrokovano samom pretvorbom iznosa u euro te da proces tranzicije nije razlog za brigu, već da je tržište nekretnina samo po sebi problematično.

Uvođenje nove valute proces je koji traje neko vrijeme, a sada kad ste upoznati s time kako on izgleda, možete se adekvatno pripremiti na ovu veliku promjenu koja nas sve očekuje. Ona će nas sve obuhvatiti i ne mora nužno biti lošeg karaktera – bitno je da budemo informirani i da razumijemo što će se mijenjati, a što ostaje isto.