Kupnja nekretnine jedan je od najvećih koraka svakog pojedinca, a zbog toga što je veliki financijski pothvat sa sobom nosi određene rizike i stres. Budući da mnogi ovaj korak rade svega jednom u životu, veoma je važno da se prethodno detaljno informiraju o svim procesima koje on zahtjeva, te na koji način se odvija kupnja nekretnine. U današnjem tekstu donosimo vam detaljan vodič kroz kupnju nekretnine i sve stvari na koje morate paziti prilikom kupnje.

Odredite financijske mogućnosti
Prva stvar koju morate učiniti prije odluke o kupnji nekretnine je odrediti budžet. Ako se odlučite na kupnju nekretnine s kreditom banke, tada morate u banci dogovoriti sastanak i provjeriti koje su vaše mogućnosti. Provjerite što vam nude različite banke i u kojoj su vam najpovoljniji uvjeti i najniža kamata. Nakon što ste odredili budžet, možete krenuti s potragom idealne nekretnine.

Odabir nekretnine za kupnju
Jedan od najzahtjevnijih koraka kod kupnje nekretnine je upravo njen odabir. Veoma je teško iz široke ponude odabrati jednu nekretninu u kojoj ćete provesti ostatak svog života. Zbog toga nemojte žuriti i uzmite si dovoljno vremena.

Neke smjernice na koje morate obratiti pozornost prilikom odabira nekretnine su:
– Tip nekretnine – stan, kuća, zemljište?
– Lokacija – gdje želite da se nekretnina nalazi, blizu čega želite stanovati?
– Tlocrt – kakav raspored i veličinu određenih prostorija preferirate, orijentaciju?
– Cijena – opravdava li nekretnina svoju prodajnu cijenu?

Kako biste u potpunosti bili zadovoljni s kupljenom nekretninom, važno je da prije potrage jasno definirate ove parametre. Najčešće greške koje ljudi rade su kupnja nekretnina na brzinu, jer sve što je novo izgleda primamljivo. Uzmite si vremena i dobro promislite prilikom odabira, a prije kupnje nekretninu i dokumentaciju obavezno razgledajte nekoliko puta.

Provjera nekretnine
Nakon što ste odabrali nekretninu koja zadovoljava vaše potrebe i koja vam se čini savršenim odabirom za novi dom, prije davanja ponude provjerite dokumentaciju nekretnine. Vlasnička i građevinska dokumentacija su veoma važni dokumenti i oni potvrđuju vlasništvo i legalitet nekretnine. O tome što su čisti dokumenti nekretnine smo već pisali u tekstu: http://pantovcak-nekretnine.hr/cisti-papiri-nekretnine-dokumentacija/

Ponuda za nekretninu
Nekretnine se oglašavaju po jednoj cijeni, no u realnosti je prodajna cijena uvijek nešto niža. Kod davanja ponude za nekretninu nastojte realno spustiti cijenu. Većina vlasnika spremno je spustiti cijenu i već unaprijed imaju jasno definiranu donju granicu prodajne cijene. U slučaju da se na nekretnini vide neka oštećenja čije je saniranje potrebno, tada uz ponudu obrazložite i zbog čega je ona takva, te koji bi bili vaši troškovi za sankciju tih oštećenja.

Kupoprodajni ugovor
Nakon što je prodavatelj nekretnine prihvatio vašu ponudu i našli ste odgovarajuću cijenu nekretnine za obje strane, vrijeme je da se pripremi predugovor i ugovor. Kada se dogovore i potvrde svi uvjeti, predugovor se potpisuje i kupac uplaćuje odgovarajući iznos kapare prodavatelju, najčešće je to iznos do maksimalno 10% od kupoprodajne cijene. Zatim kupac predugovor dostavlja banci i nakon odobrenja kredita se potpisuje i glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine, te se na temelju njega i ugovora o kreditu hipoteka upisuje u zemljišnim knjigama. Nakon toga banka isplaćuje kredit prodavatelju i vi postajete vlasnik nekretnine.
Ako imate gotov novac i ne trebate kreditiranje, proces je puno brži i jednostavniji. Najčešće se odmah potpisuje glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine koji se ovjeri kod javnog bilježnika te se isti odnosi na upis u gruntovnicu. Relativna novost je da odmah prilikom ovjere kod javnog bilježnika, on može proslijediti zahtjev za upisom prava vlasništva u gruntovnicu na temelju skeniranog ugovora o kupoprodaji i osobne isprave kupca.

Pravo vlasništva
Nakon što ste kupili nekretninu, prema kupoprodajnom ugovoru se upisuje vaše pravo vlasništva. Zahtjev se predaje u općinskom sudu mjesta gdje se nekretnina nalazi, u zemljišnoknjižnom odjelu, tzv. Gruntovnici ili direktno putem digitalnog puta iz ureda javnog bilježnika. Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj trenutno iznosi 3%. Nije potrebno podnositi nikakve prijave poreznoj upravi, oni će vam na temelju ovjerenog kupoprodajnog ugovora (kojeg im prosljeđuje javni bilježnik po službenoj dužnosti) poštom na adresu dostaviti porezno rješenje na osnovu kojega ćete podmiriti svoju poreznu obvezu. Prilikom same kupnje nekretnine obavezno sastavite primopredajni zapisnik i evidentirajte stanje svih brojila, te prebacite režije na sebe.

Agencija za nekretnine tu je da vam pomogne
Proces kupnje nekretnine zna biti veoma zahtjevan, naporan i stresan, a nerijetko može biti i riskantan. Upravo zbog toga postoje agencije za nekretnine koje će vam olakšati i osigurati kupnju nekretnine. Stručni zaposlenici agencije će prema vašim zahtjevima pronaći i pokazati vam nekretnine koje vam odgovaraju, te ćete biti sigurni da je nekretnina kvalitetna i provjerena. Agenti vam mogu pomoći i kod davanja ponude, pripremanja ugovora i rješavanja zakonskih stvari.
Mnogi zbog provizije koju uzimaju agencije za nekretnine izbjegavaju njihovo angažiranje, te riskiraju da budu prevareni. Ovo je veliki financijski pothvat za svakoga, stoga nikako ne biste trebali štedjeti i riskirati da budete prevareni. Prevare s nekretninama su veoma česte, a ako ne poznajete zakon vi možete biti meta. Agencija Pantovčak nekretnine će vam pomoći i savjetovati vas kroz sve korake koje smo naveli u ovom vodiču za kupnju nekretnine, te ćete biti sigurni da ne kupujete “mačka u vreći”.