Glavna stvar koju morate definirati prije prodaje nekretnine je njena cijena. Prilikom određivanja cijene u obzir morate uzeti niz faktora koji na nju utječu. Najbolji način za određivanje cijene nekretnine je angažiranje agencije za nekretnine, čiji agenti imaju dugogodišnje iskustvo i znanje u ovom području, te redovno prate tržište nekretnina na određenom području. Ako pak želite sami odrediti cijenu nekretnine, kroz tekst ćemo Vas upoznati sa svim stvarima koje utječu na njenu cijenu.

Promjenjivi i nepromjenjivi faktori utjecaja na cijenu nekretnine

Postoje stvari na koje možete utjecati kako bi nekretnina postigla što veću cijenu i stvari na koje nemate utjecaja. Faktori koji utječu na cijenu nekretnine dijele se na promjenjive i nepromjenjive, a ovo je njihova podjela.

Promjenjivi faktori utjecaja na cijenu su:

• Trenutno stanje na tržištu nekretnina
• Vrijeme u kojem želite realizirati prodaju nekretnine
• Uređenje nekretnine
• Starost nekretnine u odnosu na renoviranje
• Stanje nekretnine

Nepromjenjivi faktori utjecaja na cijenu su:

• Površina nekretnine
• Lokacija na kojoj se nekretnina nalazi ili kat na kojem se nalazi stan
• Površina okućnice nekretnine

Stanje na tržištu nekretnina
Jedan od bitnijih faktora koji utječu na određivanje cijene nekretnine je trenutno stanje na tržištu nekretnina. Osim što određuje cijenu nekretnine, ovaj faktor određuje i vrijeme u kojem će nekretnina biti prodana. U slučaju kada je ponuda manja od potražnje, cijene nekretnina su u porastu, dok su u protivnom cijene nekretnina u padu. U slučaju pada cijena nekretnina, svaka nekretnina će doživjeti nižu cijenu nego što bi to bilo u slučaju rasta cijena na tržištu nekretnina, neovisno o njenom stanju.

Vrijeme u kojem planirate realizirati prodaju nekretnine
U slučaju da Vam se žuri s prodajom nekretnine, tada je za očekivati da ćete prodati nekretninu za nešto nižu cijenu od realne. Kako biste što prije pronašli kupca, morate ga privući s nižom cijenom u odnosu na slične nekretnine iz ponude. Osim samog vremena u kojem planirate prodati nekretninu, ovisi i doba godine kada planirate prodaju. Ljeti i zimi je prodaja nekretnina teža nego za vrijeme jeseni i proljeća, najviše zbog godišnjih odmora i nemogućnosti razgledavanja nekretnina, iako se u većim gradovima Hrvatske u zadnjih par godina pojavljuje trend cjelogodišnjeg aktivnog tržišta nekretnina, što je i pokazatelj oporavka tržišta nekretnina.

Uređenje nekretnine
Nekretnine su najbolja investicija i jedina investicija na koju možete utjecati. Sigurno je da ćete uređenjem nekretnine povećati njenu cijenu i zbog toga je uređenje nekretnine veoma bitan faktor kod određivanja cijene. Što je namještaj noviji i nekretnina modernije uređena, to je njena cijena viša, a neki dodatni sadržaji poput saune, jacuzzija ili modernih aparata mogu znatno podignuti cijenu.

Starost nekretnine u odnosu na renoviranje
Za razliku od ostalih faktora koji znatno utječu na cijenu nekretnine, starost nekretnine ima nešto manji utjecaj. Iako su starije nekretnine nešto jeftinije, cijena ovisi i o tome kada su renovirane, a ne samo o godini izgradnje. Ako je nekretnina u potpunosti adaptirana i renovirana unazad nekoliko godina, tada se ovaj faktor kod određivanja cijene ne uzima toliko u obzir. Pod time se smatraju veći zahvati, poput izmjene instalacijskih i energetskih cijevi, krovišta, zamjena podova, sanacija temelja i sl.

Stanje nekretnine
Uređenje i stanje nekretnine međusobno su povezani, no razlika je u tome što stanje nekretnine označava da li je ona spremna za useljenje ili je potrebna adaptacija. U slučaju da je nekretnini potrebna adaptacija, cijena se oduzima od kvadrata, za troškove adaptacije. Ako je cijena kvadrata na određenom području 1000€, tada će kupac ponuditi cijenu od 700€ po kvadratu, jer 300€ računa troškove prosječne adaptacije.

Površina nekretnine
Došli smo do faktora na koje ne možete utjecati, koji su ujedno i glavni za određivanje cijene nekretnina. Površina nekretnine je glavni faktor koji morate uzeti u obzir prilikom stvaranja cijene, a osim površine u cijenu ulazi i broj soba. Amatersko određivanje cijene isključivo gledanjem površine nekretnine ili stana koji želite kupiti je pogrešno, jer kod određivanja cijene u obzir morate uzeti sve ostale faktore.

Lokacija nekretnine ili katnost
Opće je poznato da atraktivne lokacije znatno dižu cijene nekretnina, te da su kvadrati u mjestima uz more ili samom centru velikih gradova znatno skuplji. Lokacija nekretnine je uz površinu glavni faktor koji morate uzeti u obzir prilikom određivanja cijene, a ako se radi o stanu u obzir morate uzeti lokaciju i kvalitetu zgrade, kat na kojem se stan nalazi i ima li zgrada lift.

Površina okućnice nekretnine
Zadnji, ali ne najmanje bitan, faktor kod određivanja cijene je okućnica nekretnine. O cijeni nekretnine ovisi njeno uređenje, površina i topografija, te parkirna mjesta ili garaža.
Kod određivanja cijene nekretnine u obzir morate uzeti sve ove faktore i prema njima donijeti realan zaključak o potencijalnoj cijeni nekretnine. Morate biti spremni da cijena koju oglašavate vjerojatno neće biti postignuta, jer se prilikom dogovora cijena uvijek snizi. Stoga prilikom određivanja cijene odredite i donju granicu do koje ste spremni ići u pregovorima.