Prije prodaje nekretnine potrebno je odraditi nekoliko stvari koje spadaju u pripremu. Osim samog uređenja i fotografiranja nekretnine, neophodno je da nekretnina ima uredan vlasnički list, građevinsku i uporabnu dozvolu. Osim toga, od 2014. godine prodavatelj je obavezan imati energetski certifikat za nekretninu koju prodaje. Prodavanje nekretnine bez energetskog certifikata prema zakonu se kažnjava novčanom kaznom od 5 do 30 tisuća kuna, a od 2016. čak i najmodavci moraju imati energetski certifikat za nekretnine koju iznajmljuju.
Kroz ovaj tekst pobliže ćemo Vas upoznati s energetskim certifikatom i svim bitnim informacijama vezanim uz njega, te koracima potrebnim za njegovu izradu.

Što je energetski certifikat?
Energetski certifikat je dokument koji sadrži energetska svojstva zgrade u koja spada grijanje, stolarija, klima, kvaliteta zidova i niz drugih aspekata. Nakon izrade, energetski certifikat traje 10 godina i u njemu se nalaze razni podatci o zgradi, trajanju certifikata, energetskom razredu zgrade, podatke o termotehničkim sustavima…
Sve nekretnine moraju imati važeći energetski certifikat, osim nekih vjerskih zgrada, zgrada koje imaju rok upotrebe manji od dvije godine, zgrada koja se koriste manje od trećine godine i zgrada s površinom manjom od 50 m2. Prodavatelj je prije prodaje obavezan napraviti energetski certifikat, koji će dati na uvid potencijalnom kupcu i predati mu ga prilikom primopredaje nekretnine.

Nove i postojeće zgrade
Postoje dvije vrste izdavanja certifikata:
– Za nove zgrade
– Za postojeće zgrade
Za nove zgrade izdavanje certifikata je znatno jednostavnije, jer ne uključuje energetski pregled zgrade koji smo gore opisivali. Sve podatke prilikom izrade certifikata ovlašteni certifikatori uzimaju iz glavnog projekta i iz pisanih izjava izvođača radova.
Za postojeće zgrade postupak je nešto kompliciraniji, a detaljno ćemo ga opisati u nastavku.

Energetsko certificiranje zgrade
Prije izdavanja certifikata ovlaštene osobe za njegovo izdavanje provode niz postupaka kako bi pregledali zgradu. Ti postupci se odnose na energetski pregled zgrade, izradu proračuna za klimatske podatke, godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje ili grijanje, godišnje potrošnje energije i emisije CO2.
Energetski pregled zgrade obavlja se putem sljedećih koraka:
• Pribavljanje svih podataka o zgradi za koju se izrađuje energetski certifikat
• Analiza potrošnje zgrade u periodu od zadnje tri godine
• Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade
• Izvješće o provedenom postupku i zaključak
Kroz pregled provodi se i niz drugih analiza vezanih uz način gospodarenja energijom u zgradi, sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, potrošnje tople vode, potrošnje električne energije, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustava opskrbe vodom, mjerenja, regulacije, te ostale sustave koji služe za opskrbu energije.

Energetski razredi
Energetski razred pokazuje energetsku učinkovitost zgrade i njenu potrošnju energije po m2, a postoji čak 8 različitih razreda u koje se svrstavaju nekretnine.
– U A+ energetski razred svrstavaju se najučinkovitije građevine koje gotovo ne troše energiju zahvaljujući odličnoj izolaciji, sustavu povrata energije i obnovljivih izvora energije. Zgrade u ovom razredu imaju potrošnju energije manju od 15 kWh/m2.
– U energetskom razredu A nalaze se nekretnine dobre izolacije, trostruko PVC stolarije i obnovljivih izvora energije.
– Energetski razred B je za nekretnine koje imaju odličnu izolaciju ili se štite susjednim zgradama.
– Noviji stanovi i dobro izolirani objekti svrstavaju se u energetski razred C.
– U energetskom razredu D nalaze se objekti koji su izolirani sa svih strana i PVC stolarijom ili stanovi koji su okruženi drugim stanovima.
– Energetski razred E sastoji se od nekretnina koje nemaju dobru energetsku učinkovitost, te imaju minimalnu izolaciju i trošnu stolariju.
– Najneučinkovitiji energetski razredi su F i G u koje spadaju neizolirane nekretnine koje troše više od 250 kWh/m2.
Kako bi zgrada mogla dobiti viši energetski certifikat potrebno je u nju uložiti. Za A i A+ energetske certifikate potrebna su velika ulaganja, no za energetski razred B dovoljno je napraviti kvalitetnu toplinsku zaštitu. Na taj način možete i zgradu iz energetskog razreda G dignuti nekoliko razreda više i postići znatno bolju cijenu prilikom prodaje nekretnine.
Po novim pravilima i propisima o građenju, a prema direktivi EU, svi graditelji koji podnesu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nakon 31. prosinca 2019. godine moraju imati glavni projekt izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije inače zgrada neće ni dobiti dozvolu za gradnju.

Izdavanje energetskog certifikata
Energetski certifikatori koji izdaju certifikat određuju njihovu cijenu. Maksimalne cijene izrade certifikata su propisane Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a one u prosjeku iznose od 1.000,00 kn do 4.000,00 kn.